Strona w budowie. Brak możliwości zakupu kursów.

Flandria

We wrześniu 2018 r. ukazała się ważna pozycja na rynku wydawnictw naukowych, tj. „Flandria” profesora RYSZARDA ŻELICHOWSKIEGO, Prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej. Pozycja tym bardziej znacząca, że dotyczy obszaru języka niderlandzkiego. Książka wydana została przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) w Warszawie, w serii wydawniczej „Europa w skali mikro”. W tej serii prof. R. Żelichowski opublikował jeszcze dwie inne dzieła: „Gibraltar”(2012) i „Baarle-Nassau-Hertog” o pograniczu niderlandzko-belgijskim (2016).

Książka „Flandria” składa się z  7 części, podsumowania i załączników oraz wielu czarno-białych i kolorowych ilustracji na 699 stronach.

Prof. R. Żelichowski przedstawił tu proces powstawania państwa belgijskiego, tworzenia się flamandzkiej tożsamości i flamandzkiego narodu, historię języka niderlandzkiego i batalię o ustawy językowe mające na celu zrównanie w prawach dwóch społeczności: francusko- i niderlandzkojęzycznej. Nie jest to jednak historia Królestwa Belgii poszerzona o wątek flamandzki. Autor podjął próbę przedstawienia procesu tworzenia się świadomości i tożsamości narodowej Flamandów, której podstawowymi składnikami są język oraz religia – katolicyzm. Wybór prezentowanych faktów i cytowane opinie mają charakter subiektywny.

Na obwolucie i skrzydełku publikacji czytamy m.in.: „Trudno jest zrozumieć problemy, z którymi boryka się Królestwo Belgii, bez głębszego poznania największego z regionów wchodzących w jego skład. Jest to Flandria (…). Flandria, wiązana obecnie z regionem niderlandzkojęzycznym i Wspólnotą Królestwa Belgii, ma długą i burzliwą historię. Jej nazwa pochodzi od hrabstwa Flandrii, którego terytorium pod koniec IX wieku rozciągało się od Cieśniny Kaletańskiej do ujścia rzeki Skaldy. W wyniku wielu podziałów administracyjnych na przestrzeni wieków (…),ziemie byłego hrabstwa Flandrii obecnie wchodzą w skład Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii i Królestwa Niderlandów”.

Autor wykorzystał dostępne źródła w języku polskim, niderlandzkim, francuskim, angielskim i niemieckim, które są zawarte w obszernym dziale książki „Wskazówki bibliograficzne”. Jest tu poza tym Indeks osób, Wykaz skrótów, Spisy tabel i map, Spisy ilustracji.

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/produkt/flandria/

Pozostałe wydarzenia