Strona w budowie. Brak możliwości zakupu kursów.

Miotła i krzyż

Niezwykła książka  „Miotła i krzyż” Piotra Oczki została przetłumaczona na język niderlandzki!

Piotr Oczko (ur. w 1973 r. w Krakowie) – anglista, polonista, niderlandysta, kulturoznawca, historyk sztuki i tłumacz. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych studiów oraz monografii naukowych.

Książka jest już w sprzedaży w Królestwie Niderlandzkim za 34 euro.

https://www.primaverapers.nl/p/bezem-kruis

HOLENDERSKIE FLIZY …małe płytki, dopiero w połowie XVI wieku produkowane w Antwerpii przez niderlandzkich wytwórców majoliki. Oni uczyli się od fachowców we Włoszech oraz wytwórców włoskich zasiedlających Niderlandy Południowe. Początkowo produkowano płytki do układania na podłogach lub zdobienia np. kominków w bogatych domach. Flizy te były wielobarwne, wyobrażające najczęściej stylizowane tulipany, wazony z kwiatami, owoce, zwierzęta i postaci ludzkie. Istotna zmiana w dekoracji fliz nastąpiła w drugiej dekadzie XVII wieku i wpisywała się w szerszy, estetyczny i ekonomiczny, kontekst, mianowicie w gwałtownie rosnący popyt na biało-niebieską dalekowschodnią porcelanę … Stopniowo zaczęły się pojawiać kolorowe płytki przeznaczone do dekoracji ścian, a nawet wieloflizowe panele – obrazy.

Zaczęliśmy od fliz, bowiem ta nazwa dla holenderskich płytek, zdobiących pomieszczenia świeckie i kościelne, komnaty pałacowe i zamkowe sale balowe, jest przeciętnemu czytelnikowi mało znana lub nawet wcale nieznana. Zespół fliz położonych na ścianie nazywa się ceramiką architektoniczną, okładziną (ceramiczną) bądź olicowaniem. Poza tym, to nie Delft słynął z produkcji fliz, bowiem tam produkowano jedynie wyroby fajansowe. Flizy ścienne czy podłogowe produkowano w Niderlandach Północnych w takich miastach jak: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam oraz w Harlingen, Makkum i Bolsward.
I co z tymi flizami? Czy mogą być tematem naukowej publikacji? I to wydanej w Polsce? Okazuje się, że jak najbardziej …

42982_Holenderskie_flizy_na_dawnych_ziemiach_polskich_i_osciennych_1_Umywalnia_na_Zamku_Wysokim_w_Malborku_Jej_historia_i_wystrojjpg
42983_Holenderskie_flizy_na_dawnych_ziemiach_polskich_i_osciennych2_Mody_i_wnetrzajpg

Mamy oto, dwie wspaniałe publikacje wydane w 2018 r. przez Muzeum Zamkowe w Malborku pt.:”Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych”, tom 1 „Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku – jej historia i wystrój”, Piotr Oczko i Jan Pluis (przy współpracy Jana Dobrego) oraz tom 2 „Mody i wnętrza”, Piotr Oczko (przy współpracy Jana Pluisa). Duże, bogato ilustrowane księgi ze Spisem ilustracji i tablic, Bibliografią, Indeksem nazwisk, streszczeniem po niderlandzku i angielsku. Samo oglądanie strona po stronie jest ucztą dla zmysłów, bowiem fotografie i ryciny, mapy i tabele są doskonałej jakości. Zajmująca treść, każde zdanie przemyślane, eleganckie i piękną polszczyzną poprowadzone opisy.
A przede wszystkim – bogactwo udokumentowanej wiedzy!                                                                                                                 

Nie da się tych dzieł streścić i krótko opisać. Podajmy przykładowo tylko fragment spisu treści rozdziału 3 w tomie 1: „Flizy z malborskiej umywalni oraz Domu Furtiana. Wyszczególnienie płytek z malborskiej umywalni i kryteria ich opisu. Flizy o tematyce biblijnej. Wprowadzenie. Flizy biblijne – Rotterdam. Flizy biblijne – Utrecht. Flizy biblijne – Amsterdam. Flizy biblijne – Harlingen. Podsumowanie. Flizy z przedstawieniami statków (…).”.

W tomie 2 opisano flizy w szerszym kontekście – europejskim, przy czym dużą część publikacji poświęcono holenderskim flizom na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, odrębnie – na Śląsku i Pomorzu Zachodnim oraz w Prusach Królewskich. Na dodatek – jest też cały rozdział o flizach w zbiorach polskich muzeów. Jak napisał Piotr Oczko „Niniejszy tom jest rezultatem wieloletnich badań, prowadzonych pod opieką i we współpracy z moim Nauczycielem i Mistrzem, Janem Pluisem, wielkim znawcą holenderskich fliz”.

Dzieła mają ISBN 978-83-60518-97-7 i ISBN 978-83-60518-98-4.

My w TPPN i Fundacji „Dom Holenderski” – gratulujemy Autorom i witamy z radością tak wartościowe pozycje na polskim rynku wydawniczym!Zdjęcia okładek pobrałam ze strony: https://akademicka.pl/index.php?a=2&co=Piotr%20Oczko&szukaj=1&gdzie=111111

Pozostałe wydarzenia