Strona w budowie. Brak możliwości zakupu kursów.

Stosunki polsko-holenderskie w Europie powersalskiej” oraz „Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej

Na rynku czytelniczym znajdują się dwie fundamentalne prace naukowe pod tytułem: „Stosunki polsko-holenderskie w Europie powersalskiej” oraz „Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej”.

  Pierwsza praca dotyczy lat 1918-1945 i omawia okres od nawiązania stosunków dyplomatycznych przez rząd II Rzeczypospolitej do zakończenia II wojny światowej oraz uznania przez Królestwo Holandii komunistycznego rządu w Warszawie. Druga praca analizuje szczegółowo okres od 1945 do 1981 roku, w tym związki pomiędzy nową władzą w Polsce a kolejnymi demokratycznymi rządami Holandii, do czasu narodzin niezależnego ruchu związkowego „Solidarność” i stanu wojennego. Książki są bogato ilustrowane.

  Wymienione wyżej 2 książki zamówić można w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 

http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/polsko_holenderskie_pojaltanskie.htm
http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/stosunki_polsko-holenderskie.htm

  Autorem obu pozycji jest profesor Ryszard Żelichowski, pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, od wielu lat zajmujący się tą tematyką.

  Profesor Ryszard Żelichowski jest założycielem i prezesem dwóch organizacji działających w Polsce na rzecz zbliżenia pomiędzy Polską i Niderlandami,  tj. Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) i Fundacji „Dom Holenderski” (współzałożonej z profesorem Manfredem Lachsem, wielkim polskim prawnikiem, sędzią i przewodniczącym Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze; prof. Lachs  niestety już nie żyje – zmarł w 1993 r.). 

Pozostałe wydarzenia