Strona w budowie. Brak możliwości zakupu kursów.

Fundacja "Dom Holenderski"

Fundacja "Dom Holenderski" oficjalnie swoją działalność rozpoczęła 16 kwietnia 1993 roku.

Cele statutowe:

  • szerzenie wiedzy na temat Niderlandów oraz krajów niderlandzkojęzycznych
  • zachowanie w dobrym stanie domu Lacherta, udzielanie informacji na temat modernizmu, wspieranie artystów i ludzi kultury, pragnących tworzyć, inspirując się architekturą Lacherta
  • wspieranie kontaktów Polski z Królestwem Niderlandów, Belgią i Surinamem
Statut fundacji
W 2013 roku bardzo uroczyście obchodziliśmy 20-lecie Fundacji z udziałem ważnych gości. Był też, oczywiście tort, który musieliśmy uwiecznić! Jego smaku nie oddaje jednak żadne zdjęcie. Pozostawiamy to Państwa bogatej wyobraźni ... 
Konsekwentnie funkcjonujemy jako organizacja pozarządowa, non-profit (bez działalności gospodarczej) i nie prowadząca działalności pożytku publicznego. Siedzibą Fundacji pozostaje "Dom Holenderski" w Warszawie na Saskiej Kępie, przy ul. Katowickiej 9.
W roku 2020 nadal działamy, chociaż w ostatnim roku nastąpiły zmiany (m.in. Statut Fundacji DH oraz skład Zarządu), o których niedługo napiszemy więcej ...
Fundacja prowadzi kursy języka niderlandzkiego (semestralne i wakacyjne) oraz przygotowuje do egzaminów CNaVT, które są przeprowadzane zawsze w maju, w "Domu Holenderskim".
„Fundacja „Dom Holenderski” jest instytucją znaną również poza granicami Polski. Odnotowana jest w niderlandzkim i flamandzkim wykazie Kulturalnych i Naukowych Instytucji Zagranicznych oraz w jednym z najważniejszych zabytków Flandrii – Ijzertoren w Diksmuide.

Powstanie Fundacji

Fundacja „Dom Holenderski” została powołana aktem notarialnym w 6 maja 1992 r. Jej założycielami (fundatorami) byli: profesor Manfred Lachs, sędzia i przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, profesor Zbigniew Kamecki, pracownik naukowy Szkoły Głównej Planowania i Statystki w Warszawie, doradca ministra współpracy z zagranicą, pierwszy prezes Towarzystwa Polsko-Holenderskiego (TPH, od 1998 r. Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej, TPPN) oraz dr Ryszard Żelichowski, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ówczesny sekretarz generalny TPH

Na siedzibę Fundacji profesor Manfred Lachs przekazał należącą do niego nieruchomość przy ul. Katowickiej 9 w Warszawie, wpisaną do rejestru zabytków 9 czerwca 1973 r. (willa, ul. Katowicka 9/11, 1928-29, nr rej.: 818).

Oficjalne otwarcie „DH”, po prawie rocznym remoncie, nastąpiło 16 kwietnia 1993 r. Wstęgę honorową przecinali burmistrz m.st. Warszawy dr. Stanisław Wyganowski i burmistrz Hagi Ad (Adrian) Havermans.

Cele Fundacji

Do podstawowych celów towarzyszących powstaniu Fundacji należało zorganizowanie w Warszawie siedziby dla Towarzystwa Polsko-Holenderskiego a następnie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (do czasu jego rozwiązania w 2020 r.). 

W sferze społecznej były to działania na rzecz zbliżenia i przyjaznych relacji pomiędzy społeczeństwami Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów oraz działalności informacyjnej i szerzenia wiedzy o Królestwie Niderlandów – oraz o innych państwach niderlandzkiego obszaru językowego – na polu kultury, nauki, oświaty, techniki i handlu.

Dlaczego Dom Holenderski?

Historyczka sztuki z Hagi, Lucji Thijssen, autorka znakomitej książki Polska i Niderlandy. 1000 lat kontaktów (Zutphen 1997), zafascynowana różnorodnością tych kontaktów, zaproponowała polskim przyjaciołom stworzenie sieci „domów holenderskich”. 

Sama nazwa „Dom Holenderski” wydawała się naturalna, bowiem w tym okresie oficjalnie posługiwano się nazwą Królestwo Holandii. Uporządkowanie w 1987 r. nazewnictwa i przywrócenie oficjalnie prawidłowej nazwy Królestwo Niderlandów (którego mieszkańcy posługują się językiem niderlandzkim i tworzą literaturę niderlandzką) wiele zmieniło, ale nazwa „Dom Holenderski” pozostała. Pomysł Lucji Thijssen zrealizowany został częściowo. „Domy Holenderskie” powstały jedynie w Warszawie i Gdańsku. 

W tym drugim przypadku, inwestycja miała charakter komercyjny i w konsekwencji, w centralnej części miasta na Długim Targu, powstał ekskluzywny hotel noszący nazwę „Holland House”, mający niewiele wspólnego z początkową ideą pomysłodawczyni.  

Holenderskie korzenie Saskiej Kępy

Warto przypomnieć, że w XVII w. na Saską Kępę przybyła grupa osadników z Niderlandów z zadaniem umocnienia skarpy wiślanej. 

Produkty rolne z ich gospodarstw cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców miasta, a do końca XVIII w. ta część Warszawy nazywana była Kępą Olenderską, Holendrami i Olędrami. Nawę tę można zobaczyć na mapach drukowanych do początku XIX w. Powstanie „Domu Holenderskiego” w nadwiślańskiej dzielnicy to szczęśliwy zbieg okoliczności.

Zarząd i Statut Fundacji

Profesor Manfred Lachs zmarł nagle w Hadze 13 stycznia 1993 r., zaś profesor Zbigniew Kamecki odszedł od nas w wyniku długiej choroby w Warszawie 4 czerwca tego samego roku.

Dr Ryszard Żelichowski, jako ostatni z trójki fundatorów, został prezesem Zarządu Fundacji. Pod jego kierunkiem Fundacja działała przez 27 lat. Z powodów osobistych prof. Ryszard Żelichowski podjął decyzję o wycofaniu się z czynnej działalności w Fundacji, aby poświęcić się pracy naukowej.

20 sierpnia 2019 r. zarejestrowany został nowy statut Fundacji, z uaktualnionymi celami i nowym zarządem. Jego obecny skład tworzą:

Agnieszka Bienias, Tadeusz Bienias i Maciej Ogrodniczuk.

Dotychczasowy prezes, prof. Ryszard Żelichowski, pełni rolę fundatora.

W dniu 9 marca 2020 r. Krajowy Rejestr Sądowy wpisał do rejestru nowego prezesa Fundacji – Agnieszkę Bienias.

Statut fundacji

Skład zarządu
Fundacji „Dom Holenderski”

Zarząd to trzy osoby: prezes wybieramy na okres 5 lat oraz dwóch członków. Pieczę nad działaniami Zarządu sprawuje Fundator – prof. Ryszard Żelichowski.

Agnieszka Bienias
Prezes
604 790 498

Filolog z wykształcenia i zamiłowania, absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z Fundacją związana od 2001 roku, najpierw jako lektor, później członek Zarządu, a obecnie jej prezes.
Tłumaczka, lektorka, działaczka kulturalna.

Tadeusz Bienias
Członek Zarządu

Architekt, miłośnik płaskich dachów, modernizmu i po prostu dobrej architektury i sztuki. Członek Zarządu Fundacji od 2010 roku.

Maciej Ogrodniczuk
Członek Zarządu

Maciej Ogrodniczuk jest kierownikiem Zespołu Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Ukończył studia magisterskie z informatyki oraz studia doktoranckie z językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem wielu korpusów tekstowych (m.in. Korpusu Dyskursu Parlamentarnego, wielojęzycznego porównywalnego korpusu zasobów parlamentarnych ParlaMint, Korpusu Zależności Referencyjnych, Polskiego Korpusu Streszczeń) oraz współautorem narzędzi do komputerowego przetwarzania języka polskiego (m.in. Korpusomatu – narzędzia do tworzenia korpusów czy Jasnopisu – aplikacji do mierzenia zrozumiałości tekstu). Obecnie zajmuje się referencyjnym i metatekstowym opisem języka polskiego.
W Fundacji od 2021 r.

UWAGA! Zmiana banku i numeru konta!
Konto w BNP PARIBAS Nr 21160014621740857790000005

Niderlandy z awangardowym zacięciem w centrum Warszawy

Dzięki hojnej donacji profesora Manfreda Lachsa, pierwszego Prezesa Fundacji „Dom Holenderski” (założonej w 1992 r.), otrzymaliśmy zabytkowy budynek (tzw. willę rodziny Lachertów) przy ul. Katowickiej 9 na Saskiej Kępie w Warszawie. Budynek nazwaliśmy „Domem Holenderskim”.

Odtąd na mapie kulturalnej stolicy i w jej życiu społecznym „Dom Holenderski” zaczął odgrywać ważną rolę jako miejsce spotkań przyjaciół i sympatyków Królestwa Niderlandów.

Manfred Lachs

"Dom Holenderski" był wcześniej willą rodziny Lachertów.

Stanowi ona przykład modernistycznego i funkcjonalnego nurtu w architekturze początków XX wieku. Jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków m.st. Warszawy.

Dzięki staraniom Fundacji „DH”, willa żyje i jest w dobrym stanie. Cieszy oczy odwiedzających go gości oraz licznie wizytujących to miejsce, grup turystycznych i studentów architektury.

W „Domu Holenderskim” odbywają się odczyty, pokazy filmowe, spotkania z przybywającymi do Polski gośćmi z Niderlandów i Holendrami mieszkającymi w naszym kraju, nauczanie języka niderlandzkiego na kursach całorocznych i wakacyjnych, egzaminy wg standardów CNaVT.

Uczestnicy spotkań mają okazję prowadzić konwersację w języku niderlandzkim z zapraszanymi gośćmi, śpiewać piosenki, czytać literaturę i poezję, organizować konkursy i wspólnie się bawić.
W „Domu Holenderskim” jest biblioteka książek w języku polskim – wydanych w Polsce tłumaczeń i niderlandzkim – oryginalnych wydań znanych i mniej znanych książek.

Wybitni przedstawiciele polskiej architektury modernistycznej

Bohdan Lachert (1900 – 1987) i Józef Szanajca (1902 – 1939) – wybitni przedstawiciele polskiej architektury modernistycznej – tworzyli jeden z najbardziej płodnych i twórczych zespołów międzywojnia. Ich kilkunastoletnią współpracę i niecodzienną relację brutalnie przerwała wojna. Józef Szanajca zginął od kuli podczas patrolu w nocy z 24 na 25 września 1939 roku.

O obu tych architektach, a m.in. o willi Lachertów, można przeczytać pod tym linkiem: http://www.saskakepa.waw.pl/nagroda/o-patronach