Strona w budowie. Brak możliwości zakupu kursów.

Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design

Wystawa pt.: „Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design”.
Miejsce: Muzeum Sztuki, ul. Więckowskiego 36, Łódź.
Czas trwania wystawy: 24.11.2017 – 25.02.2018

Fragment tekstu ze strony Muzeum: 

Największa aktywność De Stijl jako ugrupowania przypadła na lata 1917 – 1920. Jest to zarazem okres, w którym powstały główne prace teoretyczne, stanowiące podwaliny ruchu i jego działalności projektowej. Lata 20. XX wieku to okres realizacji najważniejszych prac związanych z De Stijl.  W grupie znaleźli się m.in.: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Georges Vantongerloo, Bart van der Leck, Vilmos Huszár, Gerrit Rietveld, Cornelis van Eesteren, Willem van Leusden, Jacobus Johannes Pieter Oud, Robert van 't Hoff czy Jan Wils. (…)
Punktem wyjścia dla modelu sztuki grupy De Stijl była opracowana przez Pieta Mondriana idea neoplastycyzmu. Związana z malarstwem, została przeniesiona w trzeci i czwarty wymiar przede wszystkim przez Theo van Doesburga. Nie oznaczała ona stworzenia prostej idei wzornictwa przemysłowego, ale kompleksowego modelu kształtowania formy plastycznej, która manifestować się miała się na różnych poziomach i poprzez współoddziaływanie rozmaitych dziedzin sztuki: malarstwa, rzeźby czy architektury (a nawet muzyki i literatury) na kształt totalnego Gesamtkunstwerk. (…)”.

  Katalog z wystawy nosi tytuł: „Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design”.

Niniejsza książka jest pierwszą tak szeroko analizującą związki polskiego designu awangardowego i twórczości De Stijl. Znajdują się w niej obszerne eseje prof. Marka Wieczorka, dr. Michała Wenderskiego i dr. Szymona Piotra Kubiaka, dotyczące wpływu grupy De Stijl na design europejski, a zwłaszcza na awangardę i projektowanie w Polsce. Eseje uzupełnione są przedrukami wybranych tekstów źródłowych. Część katalogowa zawiera materiał archiwalny, odzwierciedla kształt wystawy o tym samym tytule, a zarazem jest przeglądem najbardziej istotnych przykładów twórczości holenderskiego i polskiego środowiska.”.

4664f58cbe4642f5a4b81655066d25bbjpeg
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi

Autorzy tekstów: Theo van Doesburg, Marek Wieczorek, Michał Wenderski, Andrzej Pronaszko, Szymon Piotr Kubiak, Szymon Syrkus
Koncepcja i redakcja naukowa: Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska
Redakcja stylistyczno-językowa i korekta: Magdalena Świątczak
Koordynacja wydawnicza: Katarzyna Mróz
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert
ISBN 978-83-63820-65-7, angielskojęzyczna wersja: ISBN 978-83-63820-65-7
Rok wydania: 2017
Ilość ilustracji: ok 152 (113 kolorowych i 39 czarno-białych)
Język: wydanie polskie i angielskie

http://msl.org.pl/ms/ksiegarnia/organizatorzy-zycia-de-stijl–polska-awangarda-i-design,245.html

Pozostałe wydarzenia