Strona w budowie. Brak możliwości zakupu kursów.

Konferencja naukowa pt.: Prof. Jan Zdzisław Włodek (1885-1940) w 80. rocznicę śmierci

W dniu 19 lutego 2020 r. prof. Ryszard Żelichowski wziął udział w Konferencji naukowej poświęconej pamięci prof. Jana Zdzisława Włodka (1885-1940) w 80. rocznicę śmierci. Konferencja odbyła się  w Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy ul. Mickiewicza 21. 

Wystąpienie prof. R. Żelichowskiego zatytułowane było: „Jan Zdzisław Włodek (1885-1940), dyplomata”.   

IMG_6622jpg

Jak wiemy z holenderskich źródeł historycznych, prof. Jan Włodek  w dniu 18 września 1919 roku złożył listy uwierzytelniające wystawione przez MSZ niepodległej Polski i objął placówkę w Hadze, stolicy Królestwa Holandii, jakocharge d’affairs ad interim. Kierował nią przez siedem miesięcy do 12 marca 1920 roku. Z okruchów rozproszonych informacji wynika, że stanowiło to ukoronowanie jego związku z Holandią, bowiem cała historia zaczęła się co najmniej od 26 stycznia 1917 roku. Po przyjeździe do Hagi, prof. Jan Włodek rozpoczął szeroką działalność, aktywnie wspierany przez swoją żonę, Zofię. W październiku 1917 roku holenderska prasa odnotowała, że Jan Włodek został przewodniczącym Stowarzyszenia Polaków w Holandii. Stowarzyszenie przekształciło się w Komitet z sześcioosobowym zarządem.  Honorowym członkiem Komitetu został Holender, Nicolaas van Wijk, slawista, wielki przyjaciel Polaków. Temu ostatniemu, prof. R. Żelichowski poświęcił odrębny fragment swojego wystąpienia.  Na zakończenie swojego wystąpienia, prof. R. Żelichowski podkreślił, że podjęty temat i udział w tej Konferencji stanowi wkład Fundacji „Dom Holenderski”w Warszawie w obchody 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polskiej z Królestwem Niderlandów.  

Organizatorem Konferencji była Fundacja im. Zofii i Jana Włodków oraz Krakowski Oddział IPN i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

https://fundacjawlodkow.org.pl/prof-jan-zdzislaw-wlodek-1885-1940-konferencja-w-80-rocznice-smierci
https://fundacjawlodkow.org.pl/konferencja-naukowa-w-80-rocznice-smierci-prof-jana-zdzislawa-wlodka/

Pozostałe wydarzenia